layout-wrota-lipiec2014-tlo-pustakostka

praca.

layout-wrota-lipiec2014-przestrzen

mowiaca przegladarka    slabowidzacy   epuap

Bulgarian Czech English French German Italian Polish Portuguese Russian Slovak Spanish Ukrainian

 

layout-wrota-lipiec2014-tlo-wrota-puste

listopad 2017
P W Ś C Pt S N
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

wrotapodkarpackie.pl

 

layout-wrota-lipiec2014-tlo-wrota-glowna

layout-wrota-lipiec2014-tlo-wrota-puste

List motywacyjny - co to jest i jak to napisać?

List motywacyjny to dokument, w którym w sposób mniej formalny przedstawiasz siebie swojemu potencjalnemu pracodawcy. Możesz w nim rozwinąć szerzej niektóre spośród zapisów zawartych w Twoim CV, zwrócić uwagę na te, które mogą umocnić Twoją pozycję w jego oczach. Pamiętaj jednak, żeby nie popadać w skrajności, nie czynić deklaracji bez pokrycia, nie pisać źle od swoich poprzednich pracodawcach... - to może mieć odwrotny skutek. 

Pisz szczerze, uczciwie i uprzejmie - pozostaw po przeczytaniu Twojego listu motywacyjnego dobre wrażenie.

Bardzo ważne: 

Nie pomyl pisowni nazwy firmy/instytucji, do której aplikujesz, ani nazwiska i imienia człowieka, do którego się zwracasz!

Wzory przykładowych listów motywacyjnych znajdziesz na stronach:

 

Tak może wyglądać twój życiorys ...

Choć ten dokument dotyczy Ciebie, jego kształt nie zawsze będzie taki sam. Będzie zależeć od tego, kto będzie go czytał i co chciałbyś, żeby w nim wyczytał. Te słowa nie oznaczają wcale żadnych rewolucji i przekłamań, dają jedynie do zrozumienia, że dobrze skonstruowany dokument CV podkreśla te fakty z Twojego życiorysu, które mogą mieć korzystny wpływ na pozytywną dla Ciebie decyzję. To wcale nie jest łatwe.

Znawcy tematu twierdzą też, że życiorys nie powinien być dłuższy niż 1 strona formatu A4 - specjaliści od rekrutacji nie mają czasu na czytanie dłuższych opracowań.

Spróbujmy więc napisać coś, co możesz kiedyś wykorzystać.


    tu możesz        Imię i Nazwisko
     wstawić          adres: ulica i numery
      swoje             adres: kod i poczta
     zdjęcie            nr telefonu

Curriculum Vitae


Wykształcenie 

W tym miejscu przedstaw zwięźle informacje o swoim wykształceniu (daty, nazwy szkół i uczelni), które może mieć znaczenie dla pracodawcy, do którego się zwracasz. Podkreśl te składniki, które będą najbardziej odpowiednie dla stanowiska, o które się ubiegasz.


Zatrudnienie

Tu opisz swoje dotychczasowe miejsca pracy.
Przedstaw w skrócie, okres zatrudnienia, stanowiska, czym się zajmowałeś i napisz, co udało Ci się osiągnąć.


Dodatkowe umiejętności

Jeśli masz prawo jazdy, umiesz obsługiwać specjalistyczny sprzęt, komputer, albo coś innego: znasz język obcy, jesteś pilotem wycieczek, albo coś jeszcze innego, co może Ci pomóc uzyskać tę posadę - to jest miejsce, gdzie trzeba to opisać.


Krótki opis

Tu krótko i zwięźle scharakteryzuj, dlaczego to właśnie Ty stanowisz
najlepszą kandydaturę do zatrudnienia na tym stanowisku.


Na koniec rzecz bardzo ważna               

Dopisz,  "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z 2002 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 101 poz, 926 ze zmianami)"... i podpisz się


Przykładowe wzory CV możesz znaleźć na stronach:

http://www.cvtips.pl/wzory-cv
http://cv.porady.biz/wzory-cv
http://www.oferty.friko.pl/cv.htm
http://topjobs.pl/com/unilever/cv/cv_u2.htm
www.fabermaunsell.home.pl/praca/cv_fm.doc
http://sms.rzeszow.pl/5-dok.html

CV europejskie w języku niemieckim
CV europejskie w języku angielskim
Instrukcja wypełniania europejskiego CV

 

Kluby Pracy

 

Osobom, które bez sukcesu poszukają pracy, proponujemy uczestnictwo w zajęciach Klubów Pracy. Świadczą one bezpłatną pomoc wszystkim zainteresowanym powrotem na rynek pracy czy uzupełnieniem wiedzy i doświadczenia.  

 

Pomoc

 

Z pewnością nikogo nie trzeba przekonywać o tym, jak w codziennym ludzkim życiu ważna jest praca. - Kiedy jej braknie człowiek niejednokrotnie zostaje nie tylko bez środków do życia, ale też często traci do niego motywację. Taka sytuacja to niejednokrotnie początek równi pochyłej, po której osuwanie się trzeba koniecznie przerwać, zatrzymać, skończyć.

W tym miejscu portalu "Wrota Podkarpackie" chcemy Państwu dostarczyć podstawowych informacji i narzędzi, żebyście mogli to zrobić. Chcemy Was mobilizować, żebyście to zrobić chcieli. Będziemy Wam pokazywać przykłady dokumentów wymaganych w procesie ubiegania się o pracę. Zwrócimy uwagę na szczegóły, które mogą być istotne w tych dokumentach. Naszym największym sukcesem będzie to, że Ty który pracy szukasz– znajdziesz ją. Możesz wtedy nawet nie pamiętać, że skorzystałeś przy tym z naszej pomocy. 
Bylebyś tylko był zadowolony, Ty i Twoi bliscy...

Cokolwiek chcesz zrobić, żeby znaleźć pracę – zrób to! 
Spróbuj! - Póki nie spróbujesz – nie dowiesz się, czy było warto!

I napisz do nas! ...

Może masz coś, co Ci „chodzi po głowie”... Może to właśnie Twój pomysł rozwiąże czyjś problem? 

Może przyniesie komuś natchnienie i pod jego wpływem ktoś inny wymyśli coś nowego, dobrego, co pomoże jemu samemu labo pomoże komuś jeszcze?...

Zapraszamy także do współpracy pracodawców. W dobie powszechnego Internetu, może to tu znajdziecie specjalistów, których potrzebujecie? To dopiero początek. Ale nawet najdłuższa podróż zaczyna się od pierwszego kroku ...  Jeśli masz pomysł, co jeszcze mogłoby znaleźć się w tym miejscu, co trzeba poprawić, albo co zrobić inaczej - napisz: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

1% - tyle mniej możesz oddać fiskusowi!

Baza organizacji pożytku publicznegoBaza organizacji pożytku publicznego

 

Usługi EURES

Usługi EURES polegają w szczególności na:

 • udzielaniu bezrobotnym i poszukującym pracy pomocy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia zgodnie z prawem swobodnego przepływu pracowników w Unii Europejskiej;
 • udzielaniu pracodawcom pomocy w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych;
 • inicjowaniu i organizowaniu kontaktów bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami;
 • informowaniu o sytuacji na rynkach pracy, z uwzględnieniem występujących tam zawodów deficytowych i nadwyżkowych;
 • przeciwdziałaniu i zwalczaniu pojawiających się przeszkód w mobilności w dziedzinie zatrudnienia;
 • informowaniu pracowników publicznych służb zatrudnienia oraz związków zawodowych i organizacji pracodawców o usługach EURES;
 • inicjowaniu projektów o zasięgu międzynarodowym i zarządzaniu nimi.

Więcej informacji:

http://www.europa.eu.int/eures/
http://www.eures.praca.gov.pl/

Prawo Unijne

Pierwszych fundamentalnych praw i zasad Unii Europejskiej związanych z pracą należy szukać już w Traktacie Rzymskim - o utworzeniu Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej podpisanym 25 marca 1957r. Dokument ten mówił o wspólnym rynku, na którym zagwarantowany będzie swobodny przepływ towarów, osób, usług oraz kapitałów. Te cztery wymienione tu swobody stały się filarami rozwoju Unii Europejskiej. To właśnie dzięki wprowadzeniu zasady o swobodzie przepływu osób, obywatele Polski mogą dziś legalnie podejmować pracę w krajach Unii Europejskiej jak i Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Wykaz ważniejszych dokumenty UE regulujące omawiane zagadnienie

 • Traktat Rzymski
 • Traktat z Maastricht (Traktat o Unii Europejskiej)
 • Traktat amsterdamski (Traktat z Amsterdamu zmieniający Traktat o Unii Europejskiej, Traktaty ustanawiające Wspólnoty Europejskie oraz niektóre związane z nimi akty)
 • Rozporządzenie Rady 1612/68 o swobodzie przemieszczania się pracowników na obszarze Wspólnoty,
 • Rozporządzenie Rady nr 1408/71 w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników, osób pracujących na własny rachunek i członków ich rodzin przemieszczających się w obrębie Wspólnoty,
 • Rozporządzenie Rady 574/72 w sprawie wykonania rozporządzenia Rady nr 1408/71 w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników, osób pracujących na własny rachunek i członków ich rodzin przemieszczających się w obrębie Wspólnoty,
 • Dyrektywa Rady o zniesieniu ograniczeń dotyczących przemieszczania się i stałego pobytu na obszarze Wspólnoty w odniesień do pracowników i ich rodzin
 • Rozporządzenie Rady o prawie pracowników do pozostania na terytorium państwa członkowskiego po zakończeniu zatrudnienie tym Państwie
 • Dyrektywa Rady o równej płacy za równą pracę dostępu do zatrudnienia, szkolenia zawodowego, awansu zawodowego i warunków pracy
 • Dyrektywa Rady dotycząca niektórych aspektów organizacji czasu
 • Dyrektywa Rady w sprawie ochrony pracy osób młodych
 • Dyrektywa Rady o prawie stałego pobytu osób zatrudnionych i wykonujących działalność zarobkowa na własny rachunek, które zakończyły działalność zawodową
 • Dyrektywa Rady o wprowadzenia zasady równości mężczyzn i kobiet w zawodowych systemach ubezpieczeń społecznych

Najistotniejsze regulacje prawne dotyczą:

 • prawa do przyjęcia konkretnie zaoferowanej pracy oraz do swobodnego przemieszczania się w tym celu w obrębie terytorium państw członkowskich.
 • zniesienia wszelkiej dyskryminacji wobec pracowników państw członkowskich, stosowanej ze względu na obywatelstwo w dziedzinie zatrudnienia, płac oraz innych warunków pracy
 • czasu pracy
 • równouprawnienia kobiet i mężczyzn w kwestii zatrudnienia, płac i ubezpieczeń społecznych
 • ochrony roszczeń pracowniczych w przypadku niewypłacalności pracodawcy
 • ochrony macierzyństwa i prawa do urlopów rodzicielskich
 • prawa do płatnych urlopów wypoczynkowych
 • bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia pracowników
 • zwolnień grupowych
 • ochrony pracy osób młodych
 • pracy atypowej

Praca w UE - na jakich zasadach?

Zagadnienia związane z zatrudnieniem obywateli polskich za granicą ujęte zostały w ustawie z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. W rozdziale 16 „Podejmowanie przez obywateli polskich pracy za granicą u pracodawców zagranicznych oraz wykonywanie pracy przez cudzoziemców w Rzeczypospolitej Polskiej” czytamy, że obywatele polscy mogą podejmować pracę za granicą u pracodawców zagranicznych w trybie i na zasadach obowiązujących w państwie zatrudnienia oraz określonych w umowach międzynarodowych.

Podejmowanie pracy za granicą następuje w drodze bezpośrednich uzgodnień dokonywanych przez obywateli polskich z pracodawcami zagranicznymi lub za pośrednictwem publicznych służb zatrudnienia, a także agencji pośrednictwa pracy świadczących usługi, o których mowa w art. 36 ust.1 w/w ustawy.
 
Kierowanie do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych za pośrednictwem agencji pośrednictwa pracy odbywa się na podstawie umowy zawieranej przez te agencje z obywatelami polskimi. Umowa ta powinna określać w szczególności:

 • pracodawcę zagranicznego;

 • okres zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej;
 • rodzaj oraz warunki pracy i wynagradzania, a także przysługujące osobie kierowanej do pracy świadczenia socjalne;
 • warunki ubezpieczenia społecznego oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób tropikalnych;
 • obowiązki i uprawnienia osoby kierowanej do pracy oraz agencji pośrednictwa pracy;
 • zakres odpowiedzialności cywilnej stron w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy zawartej między agencją pośrednictwa pracy a obywatelem polskim, w tym stronę pokrywającą koszty dojazdu i powrotu osoby skierowanej do pracy w przypadku niewywiązania się pracodawcy zagranicznego z warunków umowy oraz tryb dochodzenia związanych z tym roszczeń;
 • kwoty należne agencji pośrednictwa pracy z tytułu faktycznie poniesionych kosztów związanych ze skierowaniem do pracy za granicą, poniesione na:
a)  dojazd i powrót osoby skierowanej,
b)  wydanie wizy,
c)  badania lekarskie,
d)  tłumaczenia dokumentów.

 • informację o trybie i warunkach dopuszczania cudzoziemców do rynku pracy w państwie wykonywania pracy;

 • inne zobowiązania stron.
Okresy zatrudnienia obywateli polskich w byłej Niemieckiej Republice Demokratycznej i byłej Czechosłowackiej Republice Socjalistycznej na podstawie umów i porozumień międzynarodowych przypadające przed dniem 1 grudnia 1991 r. są traktowane jak okresy zatrudnienia w Państwie Polskim w zakresie uprawnień pracowniczych.
 
Okres urlopu bezpłatnego udzielonego pracownikowi na okres skierowania do pracy za granicą na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1974 r. w sprawie niektórych praw i obowiązków pracowników skierowanych do pracy za granicą w celu realizacji budownictwa eksportowego i usług związanych z eksportem (Dz. U. z 1990 r. Nr 44, poz. 259, z 1991 r. Nr 78, poz. 346 oraz z 1993 r. Nr 99, poz. 452), a także przypadający bezpośrednio po zakończeniu tego urlopu okres niezdolności do pracy z powodu choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną - wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze, jeżeli pracownik podjął zatrudnienie u macierzystego pracodawcy w terminie przewidzianym w tym rozporządzeniu.
 
Okres zatrudnienia za granicą pracownika, który nie pozostawał w stosunku pracy przed skierowaniem do pracy za granicą na podstawie rozporządzenia, o którym mowa w ust. 2, jest traktowany jak okres zatrudnienia w Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie uprawnień pracowniczych. Dotyczy to także pracownika, któremu udzielono urlopu bezpłatnego na okres skierowania do pracy za granicą, a który nie podjął pracy u macierzystego pracodawcy po zakończeniu pracy za granicą lub podjął pracę u macierzystego pracodawcy, lecz po upływie terminu przewidzianego w rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 2.
 
Źródło prawa: USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Aby ułatwić poszukiwanie pracy za granicą, Komisja Europejska przygotowała publikację "You will hear from us…". Jest to rodzaj przewodnika na temat niezbędnych informacji, którymi trzeba dysponować przy ubieganiu się o pracę w innym kraju Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 
Publikacja dostępna jest również w języku polskim.
 
herefromus

Gdzie szukać pracy w UE?

Z dniem 1 maja 2004 roku wraz z wejściem Polski do Unii Europejskiej nastąpiło otwarcie rynków pracy państw europejskich dla polskich obywateli. Dzięki jednej z fundamentalnych zasad funkcjonowania Unii Europejskiej, jaką jest zasada swobodnego przepływu osób, Polacy uzyskali prawo swobodnego dostępu do rynków pracy państw członkowskich na takich samych warunkach jak obywatele tych krajów. Obecnie obywatele Polski mogą bez żadnych ograniczeń podjąć pracę w takich krajach jak:

 • Belgia
 • Bułgaria
 • Cypr
 • Czechy
 • Dania
 • Estonia
 • Finlandia
 • Francja
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Holandia
 • Irlandia
 • Islandia
 • Litwa
 • Luksemgurg
 • Łotwa
 • Portugalia
 • Rumunia
 • Słowacja
 • Słowenia
 • Szwecja
 • Węgry
 • Wielka Brytania
 • Włochy
W pozostałych krajach członkowskich obowiązują okresy przejściowe czyli ograniczenia swobodnego przepływu pracowników, które zapobiegają ewentualnej destabilizacji tych rynków pracy. Poniżej przedstawione zostały państwa stosujące okresy przejściowe.

 

 • Austria
 • Malta
 • Niemcy
 • Norwegia

 

Więcej informacji: www.ukie.gov.pl