layout-wrota-lipiec2014-tlo-pustakostka

praca.

layout-wrota-lipiec2014-przestrzen

mowiaca przegladarka    slabowidzacy   epuap

Bulgarian Czech English French German Italian Polish Portuguese Russian Slovak Spanish Ukrainian

 

layout-wrota-lipiec2014-tlo-wrota-puste

grudzień 2017
P W Ś C Pt S N
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

wrotapodkarpackie.pl

 

layout-wrota-lipiec2014-tlo-wrota-glowna

layout-wrota-lipiec2014-tlo-wrota-puste

Prawo Unijne

Pierwszych fundamentalnych praw i zasad Unii Europejskiej związanych z pracą należy szukać już w Traktacie Rzymskim - o utworzeniu Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej podpisanym 25 marca 1957r. Dokument ten mówił o wspólnym rynku, na którym zagwarantowany będzie swobodny przepływ towarów, osób, usług oraz kapitałów. Te cztery wymienione tu swobody stały się filarami rozwoju Unii Europejskiej. To właśnie dzięki wprowadzeniu zasady o swobodzie przepływu osób, obywatele Polski mogą dziś legalnie podejmować pracę w krajach Unii Europejskiej jak i Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Wykaz ważniejszych dokumenty UE regulujące omawiane zagadnienie

 • Traktat Rzymski
 • Traktat z Maastricht (Traktat o Unii Europejskiej)
 • Traktat amsterdamski (Traktat z Amsterdamu zmieniający Traktat o Unii Europejskiej, Traktaty ustanawiające Wspólnoty Europejskie oraz niektóre związane z nimi akty)
 • Rozporządzenie Rady 1612/68 o swobodzie przemieszczania się pracowników na obszarze Wspólnoty,
 • Rozporządzenie Rady nr 1408/71 w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników, osób pracujących na własny rachunek i członków ich rodzin przemieszczających się w obrębie Wspólnoty,
 • Rozporządzenie Rady 574/72 w sprawie wykonania rozporządzenia Rady nr 1408/71 w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników, osób pracujących na własny rachunek i członków ich rodzin przemieszczających się w obrębie Wspólnoty,
 • Dyrektywa Rady o zniesieniu ograniczeń dotyczących przemieszczania się i stałego pobytu na obszarze Wspólnoty w odniesień do pracowników i ich rodzin
 • Rozporządzenie Rady o prawie pracowników do pozostania na terytorium państwa członkowskiego po zakończeniu zatrudnienie tym Państwie
 • Dyrektywa Rady o równej płacy za równą pracę dostępu do zatrudnienia, szkolenia zawodowego, awansu zawodowego i warunków pracy
 • Dyrektywa Rady dotycząca niektórych aspektów organizacji czasu
 • Dyrektywa Rady w sprawie ochrony pracy osób młodych
 • Dyrektywa Rady o prawie stałego pobytu osób zatrudnionych i wykonujących działalność zarobkowa na własny rachunek, które zakończyły działalność zawodową
 • Dyrektywa Rady o wprowadzenia zasady równości mężczyzn i kobiet w zawodowych systemach ubezpieczeń społecznych

Najistotniejsze regulacje prawne dotyczą:

 • prawa do przyjęcia konkretnie zaoferowanej pracy oraz do swobodnego przemieszczania się w tym celu w obrębie terytorium państw członkowskich.
 • zniesienia wszelkiej dyskryminacji wobec pracowników państw członkowskich, stosowanej ze względu na obywatelstwo w dziedzinie zatrudnienia, płac oraz innych warunków pracy
 • czasu pracy
 • równouprawnienia kobiet i mężczyzn w kwestii zatrudnienia, płac i ubezpieczeń społecznych
 • ochrony roszczeń pracowniczych w przypadku niewypłacalności pracodawcy
 • ochrony macierzyństwa i prawa do urlopów rodzicielskich
 • prawa do płatnych urlopów wypoczynkowych
 • bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia pracowników
 • zwolnień grupowych
 • ochrony pracy osób młodych
 • pracy atypowej